Categories
Aktualności

Szkolimy same siebie

Szkoliłyśmy się, aby nasze prezentacje i spotkania były jeszcze lepsze!

Pamiętajcie – chętnie poprowadzimy spotkania o profilaktyce i samobadaniu piersi! Zapraszamy do kontaktu.

Dziękujemy Śląskie NoweFio oraz Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego za wsparcie finansowe z programu NoweFIO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *