Categories
Aktualności

KONKURS

Czy wiedzieliście, że:

  • coraz więcej osób na świecie nie ma dostępu do czystej wody.
  • do 2050 roku co najmniej co czwarty człowiek będzie żył w kraju, w którym stale lub cyklicznie nie ma dostępu do czystej wody.

W związku z tym zastanówmy się dziś jakby wyglądał nasz dzień bez dostępu do wody? Wyobraźcie sobie, że nie ma jej w kranie ani w butelce w sklepie.

Zapraszamy wszystkie dzieci do konkursu „Mój dzień bez wody” – możecie sami do niego przystąpić, z rodziną, klasą czy w grupie. Napiszcie, zaśpiewajcie, narysujcie, zróbcie kolaż a może przedstawienie – waszej kreatywności nie stawiamy granic.

Termin nadsyłania prac 12.04.2023

Prosimy o przesłanie prac / zdjęć prac na adres mailowy: info@fundacjaunikum.pl

Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Możecie również wpłacić waszą cegiełkę na Polską Akcję Humanitarną, której jedno z działań to Budowanie studni i innych ujęć wodnych, a także toalet i latryn. Informacje znajdziecie w linku poniżej:

Nagrody nie będziemy wysyłać poza Polskę.

W konkursie mogą brać udział dzieci szkolne.

Nie ma możliwości odwołania się od wyników konkursu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *