Misja

Fundacja UNIKUM – każdy jest wyjątkowy!

Chcemy razem z Wami sprawiać radość, dawać wsparcie oraz dzielić się informacjami!

Celem fundacji jest:

– ochrona i promocja zdrowia,

– wsparcie dla osób chorych na raka lub inną chorobę przewlekłą,

– prowadzenie działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,

– działalność charytatywna,

– promocja i organizacja wolontariatu,

– niesienie pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i opiekunom prawnym

UNIKUM ma nieść uśmiech tam, gdzie czasem go brakuje. To fundacja, której misją jest pomoc i towarzyszenie osobom chorującym na raka oraz inne choroby przewlekłe, jak również ich rodzinom i bliskim.

Poprzez działania fundacji UNIKUM, chcemy pomóc na chwilę oderwać się od rzeczywistości. Wspólnie dobrze się bawić, uśmiechać i umożliwiać chwilę pozytywnego czasu.

Chcemy również wyposażyć Cię w zestaw działań poprawiających jakość życia, pokazać, że zdrowy tryb życia nie musi być związany z wyrzeczeniami i wielkim wysiłkiem.

Dzięki organizowaniu różnych warsztatów, eventów i prelekcji mamy zamiar pokonać bariery. Jeśli zaczniemy mówić otwarcie o chorobach, o ich skutkach i różnych obliczach, jeśli przestaniemy się wstydzić i czuć inni, wtedy wszystko staję się mniej straszne, bo nie jesteśmy już sami. Kiedy zaczniemy wymieniać się doświadczeniami, poglądami i informacjami, możemy pomóc sobie i innym.